´System fatal error´


Recentment, s´han publicat les fitxes corresponents als estudis de les diferents enginyeries que s´impartiran a Espanya en els pròxims anys. En aquestes fitxes s´indiquen les competències bàsiques que ha de tenir un titulat en enginyeria i també es defineixen els continguts mínims dels citats estudis.

Sorprenentment, s´han publicat totes menys les que corresponen als estudis d´informàtica. Ara fa aproximadament uns 35 anys que es van crear els estudis d´enginyeria informàtica a Espanya. Des de llavors, s´han format a les seves aules uns 125.000 professionals i, actualment, uns 95.000 estudiants es trenquen les banyes per aconseguir la desitjada titulació en enginyeria i/ o enginyeria tècnica en informàtica. Els dirigents que governen aquest país semblen no adonarse d´aquestes xifres, ja que s´han oblidat de tots ells. Perquè volem imaginar que es tracta tan sols d´un oblit i que es corregirà en breu, ja que si no fos així, l´insult del que serien objecte els estudiants i els professionals del sector podria tenir unes conseqüències imprevisibles. Hem de tenir present que la informàtica, avui dia, és bàsica i crucial en tots els sectors de la societat i de les empreses de serveis, com, per exemple, els transports, la sanitat, el turisme, l´administració, la banca… La velocitat amb què vivim i treballem en el dia a dia no deixa prendre consciència de la gran importància que tenen els sistemes informàtics presents en la societat i dels que depenem absolutament. Les persones que han dissenyat aquests sistemes, la majoria han cursat els estudis d´enginyeria en informàtica i gràcies a la solidesa dels seus coneixements, avui en dia podem confiar en ells. Tenint en compte aquesta transversalitat i importància de la informàtica, no entenem què és el que motiva el Govern a oblidar-se de nosaltres. La nostra eterna lluita ha estat intentar aconseguir atribucions professionals, sense aconseguir que se´ns hagi escoltat gaire bé mai. Sembla ser que la nostra lluita haurà de seguir, però en aquest cas, per tal de situar els estudis d´informàtica on es mereixen i on la societat present i futura els necessitarà. Des del Col·legi d´Enginyers i Enginyers Tècnics en Informàtica de Catalunya, volem expressar la nostra més enèrgica indignació pel tracte despectiu del Govern cap al nostre sector.

Fuente: ´System fatal error´